Kategoria: Stanowiska

Ogłoszono przez Anita Rejs

STANOWISKA PRACY

 Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer        telefonu  e-mail  
Biuro 

 
         

 

Stanisław Popiel      

 

Wójt Gminy  55 244 81 75   ______

 9


Agnieszka Stech
 
Sekretarz Gminy  55 244 81 83     a.stech@uglelkowo.pl

 8

 

Maria Gałan      
 
                                           
Skarbnik Gminy  55 244 81 02     m.galan@uglelkowo.pl

 4


REFERAT  FINANSOWY

 
Natalia Reda

           
Kierownik Referatu -  stanowisko
połączone ze stanowiskiem 
ds. płac i rozliczeń
 55 244 81 06      n.reda@uglelkowo.pl  5
 

Olga Jakubowska


 

Inspektor ds. wymiaru podatków
i opłat

 55 244 81 06     o.jakubowska@uglelkowo.pl  5

 

Anna Kołodziejczyk

 

Podinspektor ds. księgowości
podatkowej
 55 244 81 06     a.zienkiewicz@uglelkowo.pl  3

 

Krystyna Guła


 

Podinspektor ds. wymiaru,
księgowania i windykacji
opłaty śmieciowej
 55 244 81 06      k.gula@uglelkowo.pl  2

REFERAT  SPRAW  SPOŁECZNYCH


Iwona Zielińska-Kanclerz

 
Kierownik Referatu - stawisko
połączone ze stanowiskiem
ds. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych
55 244 82 87  i.zielinska_kanclerz@uglelkowo.pl  4ADorota Rymkiewicz

 

Inspektor ds. polityki społecznej 55 244 82 87      d.rymkiewicz@uglelkowo.pl  3AJustyna Sawicka-
Kaczor


                                             

Podinspektor ds. polityki
społecznej i oświaty 
55 244 82 87     j.sawicka-kaczor@uglelkowo.pl  3A

REFERAT  ORGANIZACYJNY   I   SPRAW  OBYWATELSKICH

 

Anna Rubacha


 Kierownik Referatu - stanowisko
połączone ze stanowiskiem
ds. działalności gospodarczej,
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, funduszy
i grantów unijnych, BHP
 

55 244 82 20      a.rubacha@uglelkowo.pl  6Krystyna Łastowska

 

Podinspektor ds. ewidencji ludności,
dowodów osobistych i spraw
wojskowych /obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego/

55 244 81 61      k.lastowska@uglelkowo.pl  13

 

Agata Kaziniec

 

Młodszy referent ds. organizacyjnych,
kadr, obsługi Rady Gminy
55 244 81 52    a.kaziniec@uglelkowo.pl  12

 

Anita Rejs


 

Inspektor ds. informacji publicznej,
oświatowej i promocji
55 244 81 52      a.rejs@uglelkowo.pl  12

 

Patrycja Grzegorz


 

Sekretarka  55 244 81 83      sekretariat@uglelkowo.pl  7

REFERAT  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO

 


Marian Rubacha

 

 


Kierownik Referatu - stanowisko
połączone ze stanowiskiem
ds. planowania przestrzennego,
strategicznego, planów ochrony,
rozwoju lokalnego i innych planów
dotyczących rozwoju gminy oraz
zamówień publicznych

55 244 81 28      m.rubacha@uglelkowo.pl  10

 

Krzysztof Janecki


 

 

Inspektor ds. inwestycji gminnych,
remontów, napraw budynków,
zaopatrzenia w ciepło i energię,
ochrony zabytków

55 244 81 28      k.janecki@uglelkowo.pl  10

 

Martyna Chojecka


 

Młodszy referent ds. gospodarki
odpadami, ochrony środowiska,
zwierząt i przyrody
55 244 81 28     m.chojecka@uglelkowo.pl  10

 

Janusz Świder

 

Podinspektor ds. geodezji i spraw
dotyczących ochrony przeciwpożarowej

55 244 81 28    ______  10

SAMODZIELNE   STANOWISKO


Arkadiusz Rutkowski 

   
Informatyk

55 244 82 20

informatyk@uglelkowo.pl


 6