Ogłoszono przez Anita Rejs

Zespół Szkół w Lelkowie

ZS

Kontakt:

Zespół Szkół w Lelkowie

Lelkowo 115
14-521 Lelkowo 
tel. (055) 244-81-03
fax. (055) 244-82-69
strona www: sp.lelkowo.eu
 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY:  IWONA CHOJECKA
 
 
Informacje ogólne:
Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy tej szkoły:
  • Zespół Szkół w Lelkowie. Szkoła Podstawowa w Lelkowie.
  • Zespół Szkół w Lelkowie. Gimnazjum w Lelkowie.
Organem prowadzącym Zespół Szkół w Lelkowie jest Gmina w Lelkowie.
Cykl kształcenia trwa w:
- szkole podstawowej - 6 lat
- gimnazjum - 3 lata 
Przy szkole podstawowej działa oddział przedszkolny.
Szkoła podstawowa i gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.