Kategoria: Bezpłatne porady prawne

Ogłoszono przez Patrycja Grzegorz

HARMONOGRAM UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH MIESZKAŃCOM GMINY LELKOWO

 

Bezpłatne porady prawne udzielane są w budynku Urzędu Gminy w Lelkowie,
pokój nr 1A - 2A

Lp. MIESIĄC DATA

GODZINY


1

STYCZEŃ

04.01.2017 r.
(środa)

Od godz. 9:00


2

LUTY 06.02.2017 r.
(poniedziałek)

Od godz. 9:00


3

MARZEC 14.03.2017 r.
(wtorek)
Od godz. 12:00


4

KWIECIEŃ 13.04.2017 r
( czwartek )

Od godz. 9:00

5

MAJ

19.05.2017 r
( piątek )

Od godz. 9:00

6

CZERWIEC

09.06.2017 r
( piątek )

Od godz. 9:00

7 LIPIEC

07.07.2017 r
( piątek )

Od godz. 9:00

8

SIERPIEŃ

11.08.2017 r
( piątek )

 godz. 9:00 - 12:00

9 WRZESIEŃ

08.09.2017 r
( piątek )

Od  godz. 10:00

10 PAŹDZIERNIK

13.10.2017 r
( piątek )

Od godz. 9:00

11

LISTOPAD

17.11.2017 r
( piątek )

Od godz. 9:00