Kategoria: Bezpłatne porady prawne

Ogłoszono przez Patrycja Grzegorz

HARMONOGRAM UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH MIESZKAŃCOM GMINY LELKOWO

 

Bezpłatne porady prawne udzielane są w budynku Urzędu Gminy w Lelkowie,
pokój nr 1A - 2A

MIESIĄC DATA

GODZINY

LUTY

16.02.2018r.
(piątek)
od godz. 9:00
MARZEC 16.03.2018r.
(piątek)
od godz. 9:00

KWIECIEŃ

27.04.2018r.
(piątek)
od godz. 9:00