Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Ogłoszono przez Anita Rejs

Wymeldowanie z pobytu stałego

Termin załatwienia

- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.

Osoba kontaktowa

Krystyna Łastowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich /pokój nr 13/

Telefon kontaktowy

055 244-81-61

Adres e-mail

k.lastowska@uglelkowo.pl

Wymagane Dokumenty

1. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.
2. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.
3. Wymeldowania można dokonać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Obywatel polski może się wymeldować z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Opłaty

Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Uwagi

Dodatkowe informacje:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika ,legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie,o której mowa w art.33 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późń. zm.).