Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Lelkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Lelkowie wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy.
 

Termin wywieszenia od 28.11. 2017 r. do 19.12.2017 r.
 

Bliższych informacji uzyskać można w pokoju nr 10 Urzędu Gminy w Lelkowie w godzinach od 730 do 1530 oprócz sobót tel. 55 244 81 28.