Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

Protokół Nr XXI/2017 z sesji Rady Gminy w Lelkowie z dnia 13 października 2017r.