Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez zamawiającego GOPS w Lelkowie w 2018 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:

Świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez zamawiającego GOPS
w Lelkowie w 2018 roku.

 

Lelkowo, dn. 20.12.2017r.

 

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na świadczenie usług przygotowywania , dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez zamawiającego GOPS Lelkowo w 2018 roku.

Nabywca: Gmina Lelkowo
Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo
NIP 582-15-60-961

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie
Lelkowo 17, 14-521 Lelkowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie informuje, że w postępowaniu w formie zapytania ofertowego wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1

Zajazd Bankietowo – Weselny „DOLINA SADOSIÓW” Mariusz Sadowski
Dobry 24, 14-407 Godkowo
Suma punktów: 84,40 pkt.

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe
SMAKPOL Elżbieta Siwko
82-300 Elbląg, ul. Browarna 83
Suma punktów: 100 pkt.

Otrzymane oferty spełniały wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym. Głównym kryterium wyboru oferty była cena, postanowiono przyjąć do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę – oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe
SMAKPOL Elżbieta Siwko
82-300 Elbląg, ul. Browarna 83

 

                                                                                                                                                KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie

                                                                                                                                                  Beata Klisz