Kategoria: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy

Ogłoszono przez Anita Rejs

Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku