Obwieszczenia

Ogłoszono przez Patrycja Grzegorz

OBWIESZCZENIE dot. zawarcia porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej o nr 1320 N na działkach o nr ew. 197 oraz 206 w obrębie Krasnolipie, gmina Braniewo oraz na działkach o nr ew. 133/1 w obrębie Jachowo i 18 w obrębie Wyszkowo, gmina Lelkowo” więcej »