Lobbing

Ogłoszono przez Anita Rejs

Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową za rok 2016

 

Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

 

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) informuje się, że do dnia 31 grudnia 2016 roku do tutejszego Urzędu Gminy w Lelkowie wpłynęło jedno wystąpienie podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową.

 

 

L.p.

Podmiot, od którego wpłynęło zgłoszenie

Numer
w rejestrze zawodowych lobbystów

Podmiot, na rzecz którego realizowne jest zgłoszenie

Treść zgłoszenia

1)

Artur Brylikowski

 

00351

Grupa lobbingowa
GRASS ROOTS LOBBING

91-844 Łódź
Czarnieckiego 1 m 70
Tel: 500 610 469

Wydanie informacji
o zarządzeniu wewnętrznym

 

 


 

Załączniki: